Søk om å bli EAT MOVE SLEEP ambassadør 2018

Eat Move Sleep skal være til inspirasjon og motivasjon for alle involverte i norskfotball.

Konseptet er at samarbeid mellom NFF og BAMA, og setter fokus påhelheteni det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet.Eat Move Sleep er godt egnet til å understøtte fotballaktiviteten i klubbene, ogkunnskapen om at sunnere kosthold, fysisk aktivitet og søvn er viktig forprestasjoneneogså under trening og kamp.

HVILKE KRITERIER MÅ OPPFYLLES FOR Å BLI EN EAT MOVE SLEEP AMBASSADØR?

Det vil være et begrenset antall klubber som blir valgt ut som ambassadører. Disse må oppfylle følgende kriterier:

 • Arrangere en Eat Move Sleep fotballcup for aldersgruppen 6-12 år i henhold til NFFs spilleregler og retningslinjer.
 • Utnevne en eller flere personer som Eat Move Sleep ansvarlig.
 • Jobbe aktivt med å spre budskapet omkring Eat Move Sleep til alle klubbens medlemmer (med hjelp av verktøykasse og informasjonsmateriell)
 • Gjennomføre minst ett Eat Move Sleep informasjons- eller orienteringsmøte med flere involverte i klubben. Gjerne i etterkant av kick-off på Ullevaal og før sesongstart.
 • Jobbe aktivt med å ha sunne mat- og drikkealternativer tilgjengelig ved alle kamper, cuper og turneringer som klubben avvikler. Her vil BAMA og NFF bistå med informasjon og veiledning i hvordan man kan skape en sunnere kiosk.

HVA FÅR KLUBBEN SOM EAT MOVE SLEEP AMBASSADØR?

Som Eat Move Sleep ambassadørklubb vil man få:

 • En egen kontaktperson fra BAMA og NFF som vil bistå med råd, veiledning og oppfølging gjennom hele året.
 • Klubbene vil også få tilgang til en verktøykasse og informasjonsmateriell slik at man kan jobbe med konseptet internt i klubben gjennom hele året.
 • Det vil arrangeres ett kick-off for alle ambassadørklubber på Ullevaal Stadion i begynnelsen av 2018. Som Eat Move Sleep ambassadør får klubben mulighet til å arrangere Eat Move Sleep Cup 2018. I forbindelse med cupen vil man motta følgende:
 • Varesortiment fra BAMA (blant annet frukt, smoothies, juice og lapskaus) • Premier til alle deltakerne
 • Funksjonærbekledning og profileringsmateriell
 • Eat Move Sleep aktiviteter ifm turneringen

Vi håper din klubb ønsker å bli en Eat Move Sleep Ambassadør. I søknaden ønsker vi å vite hva dere gjør i dag for å fremme sunt kosthold, gode holdninger og økt fysisk aktivitet, og hvordan dere planlegger dette arbeidet i året som kommer.

SØKNADSFRIST MANDAG 6. NOVEMBER 2017
Trykk her for å søke

Norges Fotballforbund vil i samarbeid med BAMA velge ut ambassadørklubbene i løpet av november. Ved eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med:

Holger Roald, Sponsoransvarlig Norges Fotballforbund
holger.roald@fotball.no

Mari Haugli, Prosjektleder Eat Move Sleep
mari.haugli@fotball.no

Stian Grønås, Arrangementsansvarlig BAMA
stgr@bama.no

Håkon Andersen, Sponsorsjef BAMA
hand@bama.no