Skjermbruk og søvnproblemer hos ungdom

Norsk ungdom bruker stadig mer tid foran en elektronisk skjerm, noe som gir dårligere søvn. Jo lengre tidsbruk foran skjermen, desto høyere risiko for kortere søvntid.

Antallet elektroniske skjermer og annet som ungdommer bruker, er omfattende: smarttelefoner, spillkonsoller, tv-er, musikkspillere, datamaskiner, nettbrett. 

Bruken av alt dette er så integrert i de unges hverdag at det bokstavelig talt er en utfordring å logge av, og søvnmangel som følge av elektroniske «dingser» er et økende problem.

Mer tid foran skjerm gir mindre tid med søvn

Bruk av elektroniske skjermer både dag og kveld påvirker søvnen negativt.

Risikoen for kortere søvntid øker proporsjonalt med tidsbruken foran skjermer.

Jo større bruken av elektroniske skjermer er i timene før leggetid, jo mer øker risikoen for at søvntiden forkortes, og at leggetiden forskyves inn i senere nattetimer.

I en stor norsk studie fra 2015 så man at nesten alle ungdommene brukte en eller flere elektroniske dingser den siste timen før de skulle legge seg. De som oppga å bruke pc mer enn to timer på fritiden, hadde over dobbelt så stor risiko for å sove mindre enn fem timer om natten.