Kan «kopping» påvirke søvnen din?

Var det placeboeffekt eller energistrømmer som bedret søvnen til svømmeren Michael Phelps?

Noe av det jeg husker best fra OL i Rio er merkene på kroppen til svømmeren Michael Phelps. De røde flekkene skyldtes den tradisjonelle, kinesiske behandlingsformen «kopping», som også tilbys i Norge. Behandlingen skal angivelig stimulere energistrømmer. Jeg ble nysgjerrig på dette, og har brukt litt tid på å lete frem fakta om bruken av kopping hos de amerikanske svømmerne.

 Phelps sin trener, Keenan Robinson, uttalte etter OL til nettstedet Fortune.com at «måling av søvn hjalp på treningen og bidro til prestasjonene». Andre i det amerikanske støtteapparatet har gått enda lenger og hevdet at koppingen i seg selv bidro til søvn hos utøverene. Jeg ser også at flere alternativbehandlere i Norge tilbyr den samme, søvndyssende effekten, og forsøkte derfor å finne ut om undertrykk på huden faktisk kan bidra til bedre søvn.

Et artikkelsøk med søkeordene «cupping» og «sleep» ga fire artikler. Den eneste lesbare var skrevet av Yue-Feng Zhang, og beskrev behandling av 92 kinesiske studenter med kronisk søvnløshet. Forskerne trakk lodd, og behandlet en gruppe med kopping og akupunktur. Den andre gruppen fikk liksombehandling med manipulasjon av trykkpunkter og kopping uten sugekraft. Studentene i behandlingsgruppen hadde etter en måned betydelig mindre søvnplager enn studentene som fikk liksombehandling.

Det finnes altså  vitenskapelige holdepunkter for at akupunktur og kopping sammen gir bedre søvn enn liksombehandling. Jeg mener likevel at norske leger og trenere bør vente litt med å kjøpe nåler og koppeglass. Det er nemlig ingen som har vist at denne metoden fungerer bedre enn kognitiv atferdsterapi, som er den etablerte, forskningsbaserte behandlingen for kroniske søvnplager. Det er også ganske sannsynlig at Zhang og medarbeidere var litt mer entusiastiske med akupunktur og kopping enn de var når de ga liksombehandlingen. Effekten studien viser kan med andre ord skyldes et fenomen som kalles både ”placebo” og ”behandlerkunst”.

Hvis du lurer på hvordan dette fenomenet kan ha flere navn, synes jeg du skal google begge ordene. I forskningssammenheng kan selv liksombehandling alene med sukkerpiller gi store effekter. I møter med pasienter oppstår ekte behandlerkunst i kommunikasjonen mellom to mennesker. En slik kommunikasjon kan også skje mellom trener og utøver eller mellom meg og deg når du leser denne bloggen.

Når det gjelder akupunktur og kopping, så er begge metodene særlig egnede for å gi kraftige placeboeffekter siden de gir sanseopplevelser som kan merkes i lang tid etterpå. På den måten tenker jeg meg at budskapet behandleren kommuniserer om effekt blir forsterket hver gang det iler der nålen har stukket eller når speilet viser røde merker. Denne bloggen har fått navnet «Sans for Søvn» fordi også jeg bruker kognitiv atferdsterapi i kombinasjon med bevisstgjøring av sanseopplevelser når jeg behandler søvnproblemer. Jeg tror dette er en fin kombinasjon av en vitenskapelig dokumentert metode og legekunst. Når det gjelder kopping og akupunktur derimot, vil nok hverken jeg eller noen andre får vite med sikkerhet om det var placeboeffekt eller energistrømmer som hjalp de amerikanske svømmerne med å få søvn og restitusjon mellom OL-øktene. Men uansett, så gjorde Phelps og hans lagkamerater et fantastisk mesterskap godt hjulpet av støtteaparatets fokus på søvn og røde merker på ryggen.