Kan klokka eller telefonen din hjelpe deg til å sove?

De aller fleste har en smarttelefon eller et nettbrett. Det er mye forskning som tyder på at uklok bruk av disse bidrar til at ungdommer nå sover mindre enn de gjorde før. Det finnes derimot mye mindre forskning på hvordan forbruksteknologi kan hjelpe deg til å sove mer.

Da Apple lanserte smartklokken”Apple Watch” i fjor, avslørte de samtidig en enorm helsesatsing. Data fra millioner av klokker og telefoner skal i fremtiden gjøre forskere i stand til å undersøke sammenhenger mellom gjentatte søvn- og pulsmålinger, sykdommer og helse. På samme vis har andre teknologiprodusenter lansert annen teknologi som hevder å registrere søvn- og puls til nytte for deg. Men hvor nyttig er egentlig slik teknologi for deg?

Jeg klarte ikke vente til Apple Watch kom til Norge, og kjøpte derfor i stedet en Fitbit HR Charge med pulsmåler. Jeg og noen av pasientene mine har det siste året brukt denne systematisk om natten. Etter å ha oppdatert telefonen til operativsystemet IOS 10 har jeg de siste ukene også brukt søvnfunksjonen som fulgte med denne oppdateringen.

De to systemene, og det meste av annen teknologi som hevder å kunne måle søvnen din baserer seg på algoritmer som gjetter på om du sover eller ikke. Hver produsent har sin unike algoritme. De fleste er basert på kombinasjoner av posisjons- eller bevegelsessensorer og noen bruker pulsdata. Alle hevder å være bedre enn konkurrentene, men det finnes få uavhengige studier som har sammenliknet de forskjellige algoritmene. Siden dette er et felt i rivende utvikling, har jeg valgt å gå i dybden på den nyeste av studiene som har testet nettopp dette.

Dr. Janna Mantua og medforfatterne hennes publiserte i mai i år en sammenlikning av 4 søvnmålere og en tradisjonell, fullstendig søvnregistrering. Konklusjonen var som forventet at det var forskjeller mellom produktene, og at ingen av de fire kom i nærheten av den eksakte søvnmålingen. Disse funnene passer med inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha prøvd systemene fra Fitbit og Apple. Men betyr dette at denne typen teknologi er helt ubrukelig? Slettes ikke! Selv om gjetningene er upresise, tror jeg de er nyttige på samme måte som skrittellere har vist seg å kunne motivere til fysisk aktivitet.

All fysisk fremgang består i en balanse mellom trening og hvile. Det er ganske lett å forstå at jo flere timer du trener på noe, jo bedre blir du. De fleste vet også at det er viktig å sove for at treningseffekten skal vare. Det er derimot vanskelig å huske på dette når kvelden kommer og det er mye morsommere ting å gjøre enn å legge seg. De fleste søvnapper har alarmer som kan programmeres til å varsle deg når det er på tide å logge av. Disse varslingene kommer som regel midt i en film eller mens du gjør andre ting du gjerne vil fortsette med. Varslingene tvinger deg altså til å ta et valg.   

Skrittellere kan skape interne konkurranser i et fotballag eller på en arbeidsplass. Jeg tror nok ikke folk flest sammenlikner leggetiden sine i lunchpausen, men det kan hende at søvnloggen din kan gi deg eller treneren din en oppvåkning neste gang du får en strekkskade, muskelsmerter eller du presterer dårligere enn du forventet. Kanskje får du vesentlig mindre søvn enn du faktisk tror? Jeg konkluderer derfor denne gangen med at hverken klokka eller telefonen din kan si noe fornuftig om søvnkvaliteten din, men de kan absolutt fortelle deg hvor mye du faktisk velger å sove!

Harald Hrubos-Strøm
Lege, PhD, Søvnolog