Hvorfor søvnig i pollensesongen?

Bjørkepollensesongen er på vei og mange opplever da økt søvnighet. De som ikke er allergiske om våren, opplever derimot at det er lettere å stå opp enn om vinteren. Hvorfor er det slik?

Den 18. - 19. april ble det arrangert et kurs i Bergen om hypersomnier. Hypersomnier er sykdommer som gir så mye søvnighet at det går ut over evnen til å kjøre bil, jobbe eller å være sammen med venner og familie. Min jobb på dette kurset var å forklare hvordan snorking og pustestopp bidrar til søvnighet. Kursdeltakerne lærte også hvordan mangel eller opphopning av signalstoffer eller endring av døgnrytmen bidrar i hypersomniene.

Heldigvis er det få som er sykelig søvnige, men svært forenklet er det slik at også hverdagssøvnigheten skapes av liknende mekanismer som søvnighetssykdommene. Jeg kaller disse mekanismene «søvntrykk», «døgnrytme» og «aktivering».

Jeg vil forklare aktiveringen først: Tenk deg at du vinner hovedpremien i Lotto! I timene etter at Norsk Tipping ringer til deg, vil de fleste oppleve en hypervåken tilstand som skyldes en tanke- og følelsesboost. Aktiveringen er altså evnen til å skape så mye aktivitet i hjernen at du overstyrer de to mer biologiske mekanismene.

Det er aktiveringen som gjør oss i stand til å «døgne». Om du har prøvd dette har du kanskje også merket at du trenger mest aktivering tidlig på morgenen? Tidlig på morgenen faller kroppstemperaturen og mange prosesser i kroppen går saktere enn om dagen. Det er derfor slik at vi utover dagen faktisk kan føle oss ganske vel, selv etter en natt helt uten søvn. Vi har altså en biologisk klokke inni oss som påvirker søvnigheten. Denne klokken stilles av lyset og omgivelsene rundt oss. Dette er hovedgrunnen til at de fleste andre enn pollenallergikerne er mindre søvnige om våren enn om vinteren.         

Jeg liker å kalle den andre biologiske mekanismen for «Søvntrykket», men om du ønsker å lese mer må du søke på «Homeostatisk faktor». Denne mekanismen skyldes at det hoper seg opp avfallsstoffer i hjernen vår som bare kan forsvinne når vi sover. Vi trenger altså en real hjernevask hver eneste natt for å få bort stoffene som skaper «Søvntrykket». Siden kroppen til allergikere oppfatter pollenpartiklene som fiendtlige, produseres mengder av signalstoffer. Svært forenklet tenker man at disse signalstoffene hoper seg opp sammen med alle de andre avfallsstoffene og bidrar til den økte søvnigheten.

Harald Hrubos-Strøm
Lege, PhD, Søvnolog