Hvor mye søvn behøver jeg for å føle meg uthvilt

Hvor mye søvn behøver jeg for å føle meg uthvilt på dagtid og for å prestere maksimalt?

Jeg skrev sist om hvordan vi ”vasker” hjernen mens vi sover for å nullstille søvnbehovet. Jeg skrev også at du trenger mer søvn om du ønsker å prestere maksimalt enn om du bare ønsker å være uthvilt.

Men hvor mye søvn trenger du? Søvnbehovet er så forskjellig fra person til person at det ikke gir mening å gi absolutte regler. Jeg pleier derfor heller å si at du trenger den mengden søvn som gjør deg uthvilt på dagtid uten å bruke kaffe, te eller energidrikker. Store befolkningsundersøkelser blant ungdom viser at salg av slike, stimulerende stoffer, er økende samtidig som ungdommer sover mindre i ukedagene, men lengre i helgene enn tidligere. Søvnforskere kaller dette fenomenet for ”sosialt jetlag”. Totalmengden søvn hos ungdom i dag er derimot bare litt kortere enn for 30 år siden.

Men hvorfor øker salget av stimulerende drikker når totalmengden søvn er den samme? Jeg tror det er både fordi slike drikker markedsføres mer aggressivt enn tidligere men også fordi personer som sover ut i helgene opplever å være mer søvnige om morgenen enn personer som står opp til samme tid hver dag. En slik opplevelse kommer ofte samtidig med at det blir vanskeligere å sovne om kvelden. Grunnen til dette er at sosialt jetlag gir økt risiko for at døgnrytmen forskyves.

Men hva sier så forskningen om søvnmengden som skal til for å prestere maksimalt for eksempel i idrett? Det er dessverre gjort lite forskning på dette men det finnes en studie av et basketballag og en studie av tennisspillere som viser at å både hurtighet og prestasjon kan øke med opptil 10% ved å optimalisere søvnmengden over tid.  

Harald Hrubos-Strøm
Lege, PhD, Søvnolog