Hva koster søvnmangel for deg?

Har du søvngjeld? Da kan du risikere besøk av kroppstorpedoen.

Jeg prøvde sist å finne ut hvorfor mange velger å sove for lite. Konklusjonen ble at summen av små, bevisste og ubevisste valg gjør det vanskelig å gjennomføre de store, sunne prosjektene du kanskje egentlig ønsker? På kort sikt er det vanskelig å merke at summen av slike, små valg har en pris.

Jeg leste nylig om tre jenter som fikk helsa undersøkt før og etter usunn mat, lite bevegelse og minimalt med søvn i russetiden. En hadde et kutt i pannen, en hadde halsbetennelse og en hadde lungebetennelse. Før antibiotikaene tid kunne alle disse tilstandene ha utviklet seg til alvorlige infeksjoner. Likevel var legen som undersøkte overrasket over hvor lite forskjell som kunne måles med blodprøver.

Å sove mindre enn du trenger er litt som å handle på kreditt. Det vanskelige er bare at søvngjeld er vanskelige å måle. Det er også slik at mange som sover for lite i ukedagene henter seg inn ved å sove lenger i helgene. Dette fungerer for mange, men er du en morgenfugl risikerer du å ikke klare å sove ut om morgenen. Er du derimot en nattugle, er du sårbar for en forskyving av døgnrytmen slik at du risikerer å ikke få sove på søndagskvelden. I begge tilfeller får du problemer med å betale søvngjelden over tid.

Men hva skjer dersom du ikke betaler tilbake? Du blir selvsagt søvnig og uopplagt, men du risikerer også konsekvenser som er mindre opplagte. Forskerne Herschner og Chervin publiserte i 2014 en oversiktsartikkel hvor de studerte konsekvenser av søvnmangel hos collegestudenter. De fant særlig innvirkning på karakterer, kjøreferdigheter og stemningsleie.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan søvnmangel gjør at du presterer dårligere som idrettsutøver og jeg skriver nå at søvnmangel også påvirker prestasjonene dine som skoleelev eller student. Problemet med disse konsekvensene er at det er så vanskelig å se andre kostnader enn søvnighet neste dag i det øyeblikket du velger å gjøre nok en aktivitet som utsetter leggetiden.

Som både idrettsutøver og student risikerer du også skade og sykdom. Det er særlig risiko for muskelstrekk og belastningsskader som øker med søvnmangel. Når det gjelder sykdom så er det heldigvis slik at kroppen bare driver inn gjelden hos noen få, og først etter langvarig betalingsutsettelse.

Legen kunne ikke måle forskjeller etter tre uker med festing for russejentene. Forskningen til Herschner og Chervin tyder på at de fleste risikerer noen langtidskonsekvenser, men bare i form av litt dårligere karakter eller en bulk i bilen. Men det er noen få, sårbare ungdommer som etter russetiden risikerer å få besøk av kroppstorpedoen i form av en depresjon, kroniske søvnplager eller en utmattelse. Den beste forsikringen mot slike besøk er å gjøre søvnen til en venn som du velger å prioriter hver eneste natt.

Harald Hrubos-Strøm
Lege, PhD, Søvnolog