Hva er søvnbehovet?

Jeg skrev sist at søvnen vår reguleres av søvnbehovet, døgnrytmen og tankene våre. Jeg har denne gangen lyst til å fortelle litt mer om hva søvnbehovet er.

Forskerne oppdaget at søvnbehovet er kjemiske stoffer som hoper seg opp for mange år siden ved å overføre blod fra forsøksdyr som hadde sovet lite til uthvilte dyr. De uthvilte dyra ble søvnige og på den måten hadde man fått bevis for at kjemiske stoffer hoper seg opp ved mangel på søvn. Det man derimot ikke ble enige om er hvilke stoffer som hoper seg opp og hvorfor vi behøver søvn for å fjerne disse stoffene?

Akkurat hvilke stoffer som hoper seg opp vet man ennå ikke men spørsmålet om hvorfor vi trenger å sove for å fjerne disse stoffene ble besvart for bare noen få år siden. Det viser seg nemlig at hjernen vår ikke har noe skikkelig avfallshåndteringssystem. Resten av kroppen har noe som heter lymfesystemet men dette finnes ikke i hjernen. Hjernen vasker seg i stedet når vi sover ved å øke blodgjennomstrømningen. På den måten fjernes skadelige stoffer som ellers ville hopet seg opp. Faktisk tror forskerne at søvnmangel over tid fører til dårligere prestasjoner på dagtid nettopp fordi avfallsstoffer hoper seg opp når de ikke blir vasket skikkelig ut.  

Merk at jeg skriver ”søvnmangel over tid”. Jeg behandler ofte pasienter som ikke klarer å sove så mye som de ønsker og de blir derfor ofte redde når de leser om avfallsstoffer som hoper seg opp i hjernen deres. Til disse pasientene svarer jeg alltid at så lenge man ikke er opptatt av å prestere maksimalt, vil kroppen ta den søvnen den trenger til å vaske hjernen, men ikke nødvendigvis for å føle seg opplagt på dagtid. Det er også heldigvis slik at de fleste har en reservekapasitet som fungerer slik at man sover ekstra dypt, og dermed vasker ekstra godt, natten etter en natt med lite søvn.

Harald Hrubos-Strøm
Lege, PhD, Søvnolog