Sans for søvn

Søvnolog Harald Hrubos-Strøms tanker og diskusjoner rundt søvn.

Jeg har sans for søvn. Søvn både som den gode følelsen av å flyte inn i drømmenes verden men også søvn som et forskningsfelt hvor hundrevis av artikler publiseres i uken. Målet mitt med denne bloggen er å oversette noen fakta fra denne forskningen på en slik måte at du som leser dette kanskje får enda mer sans for søvn enn du har i dag?

”Trenger jeg fakta om søvn” tenker du kanskje? Holder det ikke å gå på skole og å følge med i media? Til det første vil jeg svare at søvnforskningen i liten grad har funnet veien inn i naturfagsbøkene. Når det gjelder media så vinkler de søvnstoffet slik at du opplever et snev av frykt eller dårlig samvittighet. Dette er følelser som egner seg dårlig til å skape sans for søvn.

Harald Hrubos-Strøm
  • Legeutdannet ved Universitetet i Bergen. 
  • Søvnforsker og lege ved Akershus Universitetssykehus.
  • Skrev doktorgradsavhandling om nattlige pustestopp blant voksne nordmenn.
  • Ansvarlig lege ved Oslo Søvnsenter og www.somnify.no.
  • Godkjent søvnspesialist gjennom den Europeisk søvnforskningsforeningen.