Skjema for refusjon test

NB! Det er kun elektronisk innsendte fakturaer som blir behandlet.

*Gjelder kun Bunnpris i Møre og Romsdal og butikker i Sogn og Fjordane og Oppland.

Sum
kr 0,00
Sum 60% tilbake
kr 0,00

Om det er behov for å laste opp flere enn fem kvitteringer, må man dessverre laste opp resterende kvitteringer og refusjon i flere omganger.

Merk: Alle kvitteringer blir gjennomgått, og evt ikke-refunderbare varelinjer (som f.eks pant og produkter som ikke er fra BAMA) vil bli strøket.  Ved et fratrekk vil det i så fall oppstå forskjeller mellom søkt refusjonsbeløp og endelig utbetaling.